Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Veiklą reglamentuojantus dokumentai Atnaujinta Dydis
Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-02-20 11:51:58 70 KB
Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir mokymosi pasiekimų gerinimo tvarkos aprašas 2020-02-28 05:30:07 36.68 KB
Dėl informacijos pasidalijimo ir viešinimo 96.55 KB
Karantino laikotarpio valdymo planas 3.83 MB
NVSC Algoritmai 3.91 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
2. 08.55 - 09.40
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.10 - 11.55
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.10 - 13.50
  • 7. 14.00 - 14.40