5-10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 2018/2019 m. m.

 

         EIŠIŠKIŲ GIMNAZIJOS TVARKARAŠTIS 2018-2019 M.M    

 

 

 

5A

5B

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

10A

10B

 

 

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Muzika

Geografija

Matematika

Anglų kalba

Tikyba

Kūno kultūra

Kūno kultūra

Lenkų kalba

 

 

Lietuvių kalba

Istorija

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Geografija

Biologija

Fizika

 

Lenkų k.(I. Krajevska)

Lietuvių kalba(S. Valiukienė)

Matematika(T. Lovkel)

 

 

Gamta ir žmogus

Matematika

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Geografija

Lenkų kalba

Istorija

Fizika

Matematika

 

 

Anglų kalba

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Matematika

Geografija

Biologija

Lenkų kalba

Fizika

Informatika 1 gr.

Tikyba

Matematika

Istorija

 

 

Muzika

Kūno kultūra

Geografija

Gamta ir žmogus

Anglų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Kūno kultūra

Matematika

Lietuvių kalba

Informatika

 

 

Lenkų kalba

Informatika

Technologijos

Geografija

Biologija

Kūno kultūra

Fizika

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

Anglų kalba

Tikyba

 

 

 

 

Technologijos

Tikyba

Informatika 1 gr.

 

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Fizika

 

 

Kūno kultūra

 

 

                          

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Matematika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Technologijos

Lietuvių kalba

Tikyba

Lietuvių kalba

 

 

Matematika

Gamta ir žmogus

Istorija

Lietuvių kalba

Technologijos

Lenkų kalba

Matematika

Geografija

Informatika 2 gr

Anglų kalba

Istorija

Anglų kalba

 

 

Istorija

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Technologijos

Lenkų kalba

Istorija

Tikyba

Anglų kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Biologija

 

 

Informatika

Lenkų kalba

Gamta ir žmogus

Geografija

Lietuvių kalba

Technologijos

Kūno kultūra

Chemija

Matematika

Biologija

Matematika

 

 

Kūno kultūra

Dailė

Matematika

Kūno kultūra

Istorija

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Geografija

Chemija

Technologijos

Lenkų kalba

 

 

 

Tikyba

Žmogaus sauga

Informatika

Dailė

Technologijos

Geografija

Chemija

Istorija

Lietuvių kalba

Matematika

Istorija

 

 

 

 

 

 

Tikyba

Technologijos

 

Dailė

Lietuvių kalba

Istorija

 

 

 

 

 

 

Anglų kalba

Istorija

Anglų kalba

Istorija

Lenkų kalba

Tikyba

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Technologijos

Matematika

Lietuvių kalba

 

 

Gamta ir žmogus

Gamta ir žmogus

Matematika

Lenkų kalba

Istorija

Lenkų kalba

Matematika

Matematika

Fizika

Lenkų kalba

Technologijos

 

 

Matematika

Matematika

Gamta ir žmogus

Technologijos

Anglų kalba

Matematika

Fizika

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Dailė

Geografija

 

 

Lenkų kalba

Anglų kalba

Lenkų kalba

Technologijos

biologija

Muzika

Fizika

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Dailė

Geografija

Anglų kalba

 

 

Dailė

Technologijos

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Geografija

Istorija

Matematika

Ekonomika

Chemija

Fizika

 

 

Lenkų kalba

Technologijos

Informatika

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Biologija

Chemija

Anglų kalba

Biologija

Anglų kalba

Istorija

Matematika

 

 

 

 

Muzika

 

 

 

Žmogaus sauga

Technologijos

Dailė

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

 

 

 

5B

 

 

6A

 

 

6B

 

 

7A

 

 

7B

 

 

8A

 

 

8B

 

 

9A

 

 

9B

 

 

10A

 

 

10B

 

 

 

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Geografija

Muzika

Kūno kultūra

 

 

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Geografija

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

Matematika

Kūno kultūra

Informatika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

 

Matematika

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Istorija

Lietuvių kalba

Geografija

Chemija

Informatika

Muzika

 

Lenkų kalba(V. Ivanovska,

Lietuvių kalba(B. Guigienė)

Matematika(T. Lovkel)

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lenkų kalba

Geografija

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Informatika

Chemija

Istorija

Lenkų kalba

Matematika

 

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Istorija

Matematika

Informatika 2 gr.

Geografija

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Istorija

Lietuvių kalba

Matematika

Chemija

 

 

Tikyba

Žmogaus sauga

Kūno kultūra

Muzika

Lietuvių kalba

Matematika

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Matematika

Chemija

Istorija

 

 

 

 

Tikyba

 

Kūno kultūra

Žmogaus sauga

Tikyba

 

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

 

 

 

Lenkų kalba

Anglų kaba

Lietuvių kalba

Istorija

Lietuvių kalba

Biologija

Chemija

Ekonomika

Lenkų kalba

Fizika

Dailė

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Dailė

Chemija

Istorija

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

Anglų kalba

 

Anglų kalba

Matematika

Matematika

Anglų kalba

Lenkų kalba

Fizika

Dailė

Biologija

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

 

Technolog.

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Gamta ir žmogus

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Fizika

Muzika

Istorija

Lietuvių kalba

 

Technolog.

Matematika

Lietuvių kalba

Dailė

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Muzika

Istorija

Fizika

Lenkų kalba

Biologija

 

Istorija

Muzika

Dailė

Lietuvių kalba

fizika

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Matematika

Biologija

Lietuvių kalba

Chemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Kūno kultūra

      Lenkų kalba