11-12 klasių tvarkaraštis

                                                                                                         11-12 klasių tvarkaraštis  

 

 

                    11- klasės

12 klasės

Pirmadienis

Biologija  T. Balinska, fizika. Informatika 1 gr., chemija

Lenkų kalba

Lenkų kalba Z. Minakovska,  tikyba

Lietuvių kalba

Anglų kalba, vokiečių kalba

Matematika

Lietuvių kalba 1 gr., lietuvių kalba 2 gr., matematika 3 gr.

Anglų kalba, vokiečių kalba

Lenkų kalba V. Ivanovska,  tikyba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Muzika, dailė

Muzika, dailė

Lenkų kalba    Z. Minakovska, tikyba 12a

 

 

Antradienis

Istorija

 

Biologija (3h),  geografija (2h) , rusų kalba 1 grupė

Matematika 1 gr., lietuvių kalba 2 gr., rusų kalba 3 gr.

Lietuvių kalba

Biologija  V. Juchnevič, geografija, informatika 2 gr.

Matematika

Lietuvių kalba 1 gr., rusų kalba 2 gr., matematika 3 gr.

Istorija

Lietuvių kalba 1 gr., matematika 2 gr., lietuvių kalba 3 gr.

Biologija (3h) , biologija 12a,  , rusų kalba 1 grupė

Matematika 1 gr., lietuvių kalba 2 gr., rusų kalba 3 gr.

Kūno kultūra

Kūno kultūra

Chemija , informatika (2h), rusų kalba 2 grupė , Dailė (3h)

 

 

Trečiadienis

Biologija  V. Juchnevič,  geografija,

Biologija 12b, fizika , rusų kalba 12a

Rusų kalba 1 gr., matematika 2 gr., lietuvių kalba 3 gr., informatika 2 h

Anglų kalba, vokiečių kalba

Rusų kalba 1 gr., matematika 2 gr., lietuvių kalba 3 gr., informatika 2 h

Istorija

Istorija , chemija, informatika 3 gr.

Matematika

Anglų kalba, vokiečių kalba

Biologija (3h) , biologija 12a,  , rusų kalba 1 grupė

Muzika, dailė

Lenkų kalba12 a, fizika,  rusų kalba 2 grupė

Biologija  T. Balinska, fizika, biologija 3 h, istorija 3 h K. Krajevska

Chemija (3h) , geografija. (2h), istorija . (3h),  informatika 1gr.

 

 

Ketvirtadienis

Chemija, istorija 3 h M. Stančik

Matematika (5h) , informatika (1h) 2 grupė

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Matematika 1 gr., lietuvių kalba 2 gr., lietuvių kalba 3 gr.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba 1 gr., lietuvių kalba 2 gr., lietuvių kalba 3 gr.

Kūno kultūra

Lietuvių kalba 1 gr., rusų kalba 2 gr., matematika 3 gr.

Lenkų kalba  A. Turovska, tikyba 12b

Geografija, istorija 3 h J. Sliževska

Chemija , informatika (2h), rusų kalba 2 grupė ,

 

 

Penktadienis

Anglų kalba, vokiečių kalba

Matematika

Lietuvių kalba 1 gr., lietuvių kalba 2 gr., matematika 3 gr.

Biologija 12b, fizika , rusų kalba 12a

Matematika 1 gr., rusų kalba 2 gr., lietuvių kalba 3 gr.

Lietuvių kalba

Matematika 1 gr., lietuvių kalba 2 gr., rusų kalba 3 gr.

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba, vokiečių kalba

Lietuvių kalba 1 gr., matematika 2 gr., lietuvių kalba 3 gr.

Rusų kalba 12 a , lenkų kalba 12b

Chemija, fizika

Muzika, dailė