Mokinių taryba

Mokinių taryba - tai nuolat veikianti mokyklos savivaldos aukščiausia institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina mokiniai mokinių konferencijos metu. Ataskaitinė rinkiminė konferencija kviečiama vieną kartą per metus.

Mokinių tarybos rinkimų procedūra, kuri paremta demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, yra nustatoma ir detalizuojama mokinių tarybos veiklos nuostatuose.

Mokinių taryba:

 • atstovauja visiems gimnazijos mokiniams;
 • svarsto mokinių teisių gimnazijoje ir už gimnazijos ribų klausimus;
 • dalyvauja ugdymo proceso organizavimo tobulinime;
 • organizuoja mokinių popamokinę veiklą ir laisvalaikį;
 • organizuoja mokinių savivaldą gimnazijoje, rūpinasi tvarkos ir drausmės palaikymu;
 • priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo;
 • dalyvauja organizuojant rūkymo ir narkomanijos prevenciją.

Mokinių tarybos nariai:

 

 • 12a Kornelia Klimovič
 • 12b Vanesa Učkuronis, Karina Kasilovska, Agnieška Bagdzevič
 • 11a Elžbieta Daujotaitė, Daniela Čajko
 • 11b Karina Marciševska, Karolina Komenč
 • 10a David Krajevski 
 • 10b Elvyra Žilinska, Donata Sakovič
 • 9a Edyta Nekrevič, Katažina Klimovičiutė
 • 8a Emilija Ivanovska 
 • 8b Silvija Mikutaitytė
 • 7a  Evelina Valiukaitė
 • 7b Kamila Sliževska, Oriana Šarkovska
 • 6a Viktorija Molytė, Mateuš Krajevski
 • 6b Santa Bučinska, Ilona Jagelo

 

 MT kuratorė: Mažena Juchnevič - neformaliojo ugdymo pedagogė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35