Mokinių taryba

Mokinių taryba - tai nuolat veikianti mokyklos savivaldos aukščiausia institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina mokiniai mokinių konferencijos metu. Ataskaitinė rinkiminė konferencija kviečiama vieną kartą per metus.

Mokinių tarybos rinkimų procedūra, kuri paremta demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, yra nustatoma ir detalizuojama mokinių tarybos veiklos nuostatuose.

Mokinių taryba:

 • atstovauja visiems gimnazijos mokiniams;
 • svarsto mokinių teisių gimnazijoje ir už gimnazijos ribų klausimus;
 • dalyvauja ugdymo proceso organizavimo tobulinime;
 • organizuoja mokinių popamokinę veiklą ir laisvalaikį;
 • organizuoja mokinių savivaldą gimnazijoje, rūpinasi tvarkos ir drausmės palaikymu;
 • priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo;
 • dalyvauja organizuojant rūkymo ir narkomanijos prevenciją.

Mokinių tarybos nariai:

 

 • 12a Aneta Songin 
 • 12b Donata Sakovič
 • 11a Renata Gabrilevska 
 • 11b Juliana Andrukonis, Justyna Gavorska 
 • 10a Adriana Malinovska  
 • 10b Danguolė Rogožaitė
 • 9a Raimond Bartos 
 • 9b Sylvia Doda, Eliza Rodzevič 
 • 8a Katažyna Junda 
 • 8b Ilona Jagelo
 • 7a Viktorija Kisieliūtė
 • 7b Julija Turovska
 • 6a Daniela Brazovska 
 • 6b Viktorija Bocevič, Severina Obločinska 
 • 5a Eva Butrim, Kamila Molytė

 

 MT kuratorė: Mažena Juchnevič - neformaliojo ugdymo pedagogė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.10 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.40